Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.podmesahrat.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

- Komu: Podmesahrat.sk s.r.o., Andreja Mráza 17, 82103 Bratislava, Slovenská republika

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

- Dátum objednania/dátum prijatia*:

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................

- Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Formulár odstupenie od zmluvy na stiahnutie